Hei fannt der déi neisten Norichten vun der Fuusslee asbl.

  Opruff

Léif Memberen vun der A.s.b.l. Fuusslee, léif Theaterfrënn alleguer,
Duerch d’Undaueren vun den Bauaarbechten um Buurschter Schlass goufe mir gezwongen eis Fräiliichttheater-Produktiounen um Schlass op onbestëmmten Zäit zréck ze setzen.

Weider Infoen...

  Kontakt

Dir hot eng Fro oder eng Suggestioun un eis?

da klickt hei...

  Fuusslee

D'Fuusslee as eng Lee déi zwëschen der Buurschter Millen an dem Buurschter Schlass läit. D'Wuert Lee gët fir eng Daachlee aus Schiefer oder fir ee Fielsreck deen aus dem Buedem erauskuckt gebraucht...

Weider leesen...

Hei d'Fräiliichtspektakelen déi vun der Fuusslee asbl gespillt goufen.

De Conseil d'administration vun der Fuusslee asbl besteet aus :

Koob-Glaesener Alice

Présidente & Secrétaire
"Member vun der Fuusslee asbl säit dem Joer 2000."

Steichen-Keiser Christiane

Caissière
"Member vun der Fuusslee asbl säit dem Joer 2000."

Stammel Frank

Member
"Member vun der Fuusslee asbl säit dem Joer 2011."

Nickels-Theis Annie

Member
"Member vun der Fuusslee asbl säit dem Joer 2000."

Meyer Laurent

Member
"Member vun der Fuusslee asbl säit dem Joer 2019."

Koob Claire

Member
"Member vun der Fuusslee asbl säit dem Joer 2003."

Schneider Lucie

Member
"Member vun der Fuusslee asbl säit dem Joer 2019."

Neien Member

Member
"Member vun der Fuusslee asbl säit dem Joer ???."

Neien Member

Member
"Member vun der Fuusslee asbl säit dem Joer ???."
 

D'Fuusslee asbl as e Veräin deen Fräiliichtspektakelen organiséiert.

Siège social

1, Schlasswee | L-9140 Bourscheid

Kontakt- a Reservéierungsformular

Dir hot eng Fro un eis? Da fëllt einfach de Formulaire hei aus, mir kucke fir iech sou séier wéi méiglech ze äntwerten

Go to top